Späť

Informovanie o organizačnej štruktúre úradu VÚC

VUC_030

Zabezpečovanie aktuálneho stavu organizačnej štruktúry Úradu BSK vrátane aktuálneho adresára zamestnancov Úradu BSK.

Aktuálna organizačná štruktúra