Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Informačné semináre pomohli jedenásťkrát

13.12.2016

Bratislavský samosprávny kraj zorganizoval od spustenia aktuálnej výzvy na podávanie žiadostí o dotáciu z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy 11 informačných seminárov. Zamestnanci župy tak oboznamovali potenciálnych žiadateľov so základnými pravidlami podávania žiadostí.
 
Bratislavský samosprávny kraj zorganizoval od spustenia aktuálnej výzvy na podávanie žiadostí o dotáciu z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy 11 informačných seminárov. Zamestnanci župy tak oboznamovali potenciálnych žiadateľov so základnými pravidlami podávania žiadostí.
 
„Dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy opäť môžu podporiť množstvo kvalitných projektov a pomôcť tak stovkám subjektov ich realizovať. Pomôcť dotáciami znamená pomôcť ľuďom v ich práci a tým pádom prispievať aj k rozvoju bratislavského kraja,“ vyjadril sa predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.
Bratislavská župa zorganizovala pre potenciálnych žiadateľov o dotáciu z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy 11 infoseminárov, ktoré sa týkali všetkých výziev v oblasti kultúry, cestovného ruchu a turizmu, rozvoja vidieka a športu. Prvý sa konal v priestoroch BSK krátko po otvorení výzvy. Prioritne bol určený zástupcom miest, obcí a nimi zriaďovaných organizácií, čomu zodpovedala aj jeho obsahová štruktúra.
 
Cieľom seminárov bolo odprezentovať základné informácie o novom všeobecnom záväznom nariadení, ktoré upravuje postup a podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu BSK ako aj postup pri elektronickom vypĺňaní žiadosti. Okrem všeobecných informácií sa záujemcovia dozvedeli aj ako pri žiadosti postupovať, čoho sa vyvarovať, na koho sa obrátiť v prípade otázok.
 
Ďalšie semináre sa konali v regióne s prihliadnutím na špecifiká príslušnej dotačnej schémy. Zástupcovia oddelenia kultúry BSK v priebehu dvoch týždňov vycestovali za žiadateľmi v snahe pokryť celý región. Vďaka spolupráci s miestnymi kultúrnymi organizáciami sa oddeleniu kultúry podarilo úspešne zrealizovať informačné semináre v mestách Stupava, Malacky, Senec a Modra.
 
Posledný zo seminárov, ktorý sa konal dnes v priestoroch bratislavskej A4 - nultý priestor, bol určený subjektom tzv. nezriaďovanej kultúry.