Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Info pre žiadateľov FOND MALÝCH PROJEKTOV - ZMENA

26.10.2018

Monitorovací výbor Fondu malých projektov predlžuje termín na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci prvej výzvy (SKHU/WETA/1801) do 5. novembra 2018. Termín bol  predĺžený z dôvodu štátneho sviatku v Maďarsku v pôvodne stanovenom 
termíne.

Termín na predloženie je nasledovný:

● osobne v sídle FMP VP do 05.11.2018 do 15,00 hod.,
● doporučenou poštou s najneskorším dátumom odoslania 05.11.2018
● expresnou kuriérskou zásielkou s najneskorším dátumom odoslania 
05.11.2018.

V prípade ďalších otázok môžete kontaktovať Info bod Bratislava: 
Mgr. Veronika Gálová
Informačný bod Bratislava
veronika.galova@region-bsk.sk
+421 2 4826 4259