Zverejňovač príspevkov

Späť

III. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK

Názov zasadnutia
III. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Číslo zasadnutia
3
Termín zasadnutia
20.03.2014
Miesto zasadnutia
rokovacia sála Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

Body programu

PoradieNázov bodu programuDokumenty
1. Voľba podpredsedov Bratislavského samosprávneho kraja Bod č. 1_Návrh na voľbu podpredsedov.pdf 124,5 kB
Návrh uznesenia Zastupiteľstva č. 1 k verzii materiálu č. 1.pdf 89,1 kB
2. Návrh na schválenie predloženia žiadosti o NFP v rámci výzvy programu financovaného z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014 za účelom realizácie projektu rekonštrukcie NKP synagógy v Senci Bod č. 2_synagoga FINAL.pdf 457,2 kB
Bod č. 2_Príloha_Stanoviska komisii Z BSK synag.pdf 128,4 kB
Bod č. 2_Pril 2 Podpor stanovis.pdf 4,1 MB
3. Aktualizácia partnerskej dohody projektu TRANSDANUBE – pristúpenie nového projektového partnera z Moldavska Bod č. 3_Material do Z BSK TRANSDANUBE dohoda.pdf 179,3 kB
Bod č. 3_Príloha_SK_EUROVKM_2_TRANSDANUBE_SEE_Partnership Agreement_project_change_vs01_final.pdf 5,3 MB
Bod č. 3_Príloha_Stanoviská komisií Zastupiteľstva_BSK.pdf 128,5 kB
4. Správa o činnosti zariadení kultúry za rok 2013 v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK Bod č. 4_Sprava KZ 2013 Kom - fin.pdf 587,9 kB
Bod č. 4_Príloha_Stanoviska komisii Z BSK.pdf 127,9 kB
5. Správa o činnosti krajskej organizácie cestovného ruchu Turizmus regiónu Bratislava/Bratislava Region Tourism za rok 2013 Bod č. 5_ SPRÁVA O ČINNOSTI KOCR (BRT) ZA ROK 2013 +priloha - final.pdf 2,4 MB
Bod č. 5_Správa o činnosti BRT 2013 final.pdf 171,9 kB
6. Správa o stave zabezpečenia sociálnych služieb v regióne BSK Bod č. 6_Sprava SS 2013 KOM.pdf 455,8 kB
7. Rôzne – Všeobecná rozprava a interpelácie
8. Záver

Dokumenty zasadnutia