Zverejňovač príspevkov

Späť

ZSS Seniorville

Názov poskytovateľa
Harmónia života, n.o.
Adresa poskytovateľa
Palisády 33
Bratislava-Staré Mesto
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
ZSS Seniorville
Adresa prevádzky
439
Jablonové
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Denný stacionár
Cieľová skupina
fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a sú odkázané na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa
Rozsah
URCITY
Forma
Ambulantná
Kapacita
7