Zverejňovač príspevkov

Späť

Alzheimer centrum Avalon

Názov poskytovateľa
Harmónia života, n.o.
Adresa poskytovateľa
Palisády 33
Bratislava-Staré Mesto
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
Alzheimer centrum Avalon
Adresa prevádzky
439
Jablonové
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Špecializované zariadenie
Cieľová skupina
fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a majú zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývino
Rozsah
URCITY
Forma
Pobytová - ročná
Kapacita
37