Zverejňovač príspevkov

Späť

ZSS Seniorville

Názov poskytovateľa
Harmónia života, n.o.
Adresa poskytovateľa
Palisády 33
Bratislava-Staré Mesto
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
ZSS Seniorville
Adresa prevádzky
439
Jablonové
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Domov sociálnych služieb
Cieľová skupina
fyzické osoby, ktorým je poskytovaná sociálna služba podľa § 38 zákona o sociálnych službách účinného do 31.12.2013, a ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách al
Rozsah
URCITY
Forma
Pobytová - ročná
Kapacita
7