Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Gymnázium Alberta Einsteina oslavuje 60. výročie fungovania

03.04.2017

Gymnázium A. Einsteina, bývalé Gymnázium Makarenkova, si v tomto školskom roku pripomína 60. výročie svojho založenia. Oslavy výročia sa konajú po záštitou predsedu BSK p. Freša.
 
28. marca 2017 škola usporiadala slávnostnú akadémiu v doobedňajších hodinách pre žiakov školy, vo večerných hodinách pre bývalých pedagógov, absolventov, rodičov a priateľov školy. Na akadémii bolo gymnázium predstavené ako moderná škola s bilingválnou slovensko-ruskou sekciou.
Na akadémii vystúpili so zdravicami predseda BSK p. Frešo, 1. tajomník Veľvyslanectva RF v Bratislave p. Kulikov, riaditeľka družobnej školy Danko z Moskvy p. Margarita Valerjevna Černych. Účasť na podujatí prijali ďalší významní hostia: riaditeľka RCVK p. Mišukovskaja, predstavitelia OŠ BSK, poslanci BSK, riaditelia bratislavských gymnázií, rodičia...
V programe vystúpili súčasní a bývalí žiaci gymnázia, p. Čobejová, Šoralová, Matisko, Kožka, Hošek.    Úspech mal súbor Polienko, ktorý vznikol na pôde gymnázia.