Zverejňovač príspevkov

Späť

EuProgres n.o.

Názov poskytovateľa
EuProgres n.o.
Adresa poskytovateľa
Kutuzovova 1
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
EuProgres n.o.
Adresa prevádzky
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Opatrovateľská služba
Cieľová skupina
Fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a sú odkázané na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných soc
Rozsah
NEURCITY
Forma
Terénna
Kapacita