Zverejňovač príspevkov

Späť

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých INTEGRA

Názov poskytovateľa
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých INTEGRA
Adresa poskytovateľa
Tylova 21
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Verejný poskytovateľ - Právnická osoba zriadená alebo založená samosprávnym krajom
Názov prevádzky
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých INTEGRA
Adresa prevádzky
Tylova 21
Bratislava-Rusovce
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Domov sociálnych služieb
Cieľová skupina
cká osoba od 3 rokov veku s duševnými poruchami a poruchami správania, alebo s duševnými poruchami a poruchami správania v kombinácii s telesným alebo zmyslovým postihnutím, ak je: 1. odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najme
Rozsah
NEURCITY
Forma
Ambulantná
Kapacita
12