Zverejňovač príspevkov

Späť

GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie

Názov poskytovateľa
GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie
Adresa poskytovateľa
Mokrohájska cesta 3
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Verejný poskytovateľ - Právnická osoba zriadená alebo založená samosprávnym krajom
Názov prevádzky
GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie
Adresa prevádzky
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Sociálna rehabilitácia
Cieľová skupina
1. osoby so zdravotným znevýhodnením pred alebo po skončení sústavnej prípravy na povolanie, so zníženou schopnosťou vykonávať doterajšie zamestnanie, po dlhotrvajúcom období nesamostatného bývania, ktoré potrebujú podporu pri adaptácii i postupnej opäto
Rozsah
URCITY
Forma
Terénna
Kapacita