Zverejňovač príspevkov

Späť

GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie

Názov poskytovateľa
GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie
Adresa poskytovateľa
Mokrohájska cesta 3
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Verejný poskytovateľ - Právnická osoba zriadená alebo založená samosprávnym krajom
Názov prevádzky
GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie
Adresa prevádzky
Mokrohájska cesta 1
Bratislava-Rusovce
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Domov sociálnych služieb
Cieľová skupina
fyzická osoba s telesným postihnutím, duševnými poruchami, poruchami správania, so zmyslovým postihnutím, alebo v kombinácii uvedených postihnutí od 3 rokov veku do 35 rokov veku, ak je: 1.1 odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti
Rozsah
NEURCITY
Forma
Pobytová - ročná
Kapacita
12