Zverejňovač príspevkov

Späť

GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie

Názov poskytovateľa
GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie
Adresa poskytovateľa
Mokrohájska cesta 3
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Verejný poskytovateľ - Právnická osoba zriadená alebo založená samosprávnym krajom
Názov prevádzky
GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie
Adresa prevádzky
Mokrohájska cesta 3
Bratislava-Rusovce
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Rehabilitačné stredisko
Cieľová skupina
fyzická osoba, ktoré je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a fyzická osoba ktoré je slabozraká a fyzická osoba, ktorá je nepočujúca alebo ktorá má ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť
Rozsah
NEURCITY
Forma
Pobytová - týždenná
Kapacita
5