Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Frešo: Túžba po slobode spája národy

16.03.2017

Pri pamätníku Sándora Petöfiho v bratislavskej Medickej záhrade si včera návštevníci pripomínali 169. výročie začiatku Uhorskej revolúcie. Mladí ľudia v slovenskej aj maďarskej časti Uhorska, inšpirovaní úspechom Francúzskej revolúcie, takisto žiadali v roku 1848 viac slobody a práv. Na južnej strane Dunaja bol jedným z ich vodcov Sándor Petöfi a u nás Ľudovít Štúr.
„Aj Petőfi aj Štúr nadväzovali na myšlienky Veľkej francúzskej revolúcie, to známe heslo sloboda, rovnosť, bratstvo. Neskôr sa síce rozišli v národnej otázke, ale obidvaja výrazným spôsobom pomohli, aby v našich krajinách zavládla sloboda, aby v bolo zrušené poddanstvo a Uhorsko, a tým pádom aj Slovensko, sa stalo plnoprávnym slobodným štátom Európy. A práve z úcty k naším predkom, ktorí nám vydobýjali slobody si rovnako uctievame Štúra a Petőfiho na znak vzájomného zmierenia,“ vyjadril sa pri pamätníku Sándora Petöfiho predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.

Revolučné štyridsiate roky 19. storočia si včera pripomenuli aj návštevníci v bratislavskej Medickej záhrade.

„15. marca 1848 vypukla v Maďarsku v Pešť-budíne revolúcia za slobodu, za bratstvo a za rovnosť. Mladí ľudia, ktorí boli iniciátormi tejto revolúcie, chceli dosiahnuť, aby tieto hodnoty platili rovnako pre všetky národy. Žiaľbohu, revolúcia bola potlačená ale myslím si, že tieto idey prežili a dodnes sa nimi riadime,“ zhrnula význam včerajšieho pietneho stretnutia podpredsedníčka BSK Gabriella Németh.

„Spomínali sme na vypuknutie revolúcie z roku 1848. Odkaz revolucionárov platí aj dnes, ich 12 bodov, ktoré napísali a zverejnili, zmobilizovali celý ľud v Karpatskej kotline, vypukla revolúcia, ktorá vlastne bez krvi preliatia zvíťazila. Je to veľká udalosť, ktorá spojila národ v myšlienkach o slobode a viere v lepší život,“ doplnil poslanec bratislavskej župy István Pomichal.

„Sme veľmi radi, že aj Bratislavský samosprávny kraj tu mal svoje zastúpenie na 169. výročí konca revolúcie 1848-49. Samozrejme, zišli sme sa tu všetci, ktorí sme maďarskej národnosti, ale sme privítali pána župana, ktorý prišiel túto krásnu akciu a spomienku podporiť,“ uzavrela vizežupanka Bratislavského samosprávneho kraja Alžbeta Ožvaldová.

Na včerajšom podujatí mal príhovor aj spisovateľ László Koncsol , ktorý hlavné na záver zhrnul posolstvo a poučenie revolúcií meruôsmich rokov: „Kde sú reformy, tam niet revolúcie. Treba pracovať stále na zlepšení pomerov politických spoločenských a tak ďalej. A potom nebude krvipreliatie.“