Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Frešo: Mestá a regióny sú ľuďom najbližšie

05.05.2016

Bratislavský župan Pavol Frešo sa počas pracovnej cesty zúčastnil stretnutia v španielskej Murcii, kde s partnermi z Európskeho výboru regiónov diskutoval o možnostiach občianskej participácie vo verejnej správe, teda lepšieho zapájania občanov do rozhodnutí verejnej správy. Účastníkov zároveň pozval na nadchádzajúci Európsky summit regiónov a miest.
 
„Je veľmi dôležité, aby v každej demokratickej krajine mali občania možnosť spolupodieľania sa na politickom živote. Regionálna a miestna úroveň hrá dôležitú úlohu v tejto oblasti, nakoľko mestá a regióny sú najbližšie k občanom. Dnes sme s partnermi  Európskeho výboru regiónov a zástupcami regiónu Murcia diskutovali o rôznych nástrojoch prostredníctvom ktorých môžu občania participovať na verejnom živote,“ vyjadril sa po rokovaní predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.
Témou rokovania komisie CIVEX Európskeho výboru regiónov v španielskej Murcii bola Občianska participácia: iniciatívy a nástroje pre zlepšenie demokracie. Cieľom tejto iniciatívy je priblíženie sa občanov k rozhodovaniu volených zástupcov na úrovni samospráv. Región Murcia patrí medzi priekopníkov iniciatív občianskej participácie v Európe. Zástupcovia tohto španielskeho regiónu a jeho municipalít prezentovali svoje nástroje a iniciatívy občianskej participácie, ktoré na svojom území zaviedli. V regióne Murcia bol zavedený nástroj podobný Európskej občianskej iniciatíve, na základe ktorej môže regionálna vláda zahájiť aktivitu či projekt, ktoré svojim podpisom podporilo aspoň 6 000 občanov. Na úrovni municipalít v regióne taktiež existuje viacero nástrojov pre podporu zapojenia obyvateľov do verejného života. Jedným z nich je napríklad participatívny rozpočet.
Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo účastníkov rokovania pozval Európsky samit regiónov a miest, ktorého hostiteľom bude aj bratislavská župa 8. a 9. júla.
„Blížiaci sa samit je organizovaný práve s cieľom väčšieho zapojenia občanov. Naším cieľom je, aby samit nebol len podujatím organizovaným pre takmer tisícku úradníkov za zatvorenými dverami. Práve naopak. Chceme, aby sa do neho zapojili obyvatelia aj návštevníci kraja. Práve preto chystáme viacero sprievodných podujatí, ktoré budú prístupné verejnosti. Či už je to koncert najväčších popových hviezd na Devíne, alebo dvojdňová akcia na námestí pred Slovenským národným divadlom,“ uzavrel Pavol Frešo.
Bratislavský samosprávny kraj má svoje nástroje a aj finančné mechanizmy na podporu komunitných a rozvojových projektov prostredníctvom grantových schém v oblastiach kultúry, cestovného ruchu i novovzniknutej schémy pre rozvoja vidieka.