Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Frešo: Inteligentný región je ohľaduplný k prírode

08.02.2017

Európsky výbor regiónov zorganizoval konferenciu Investovanie v Európe: vytvorenie koalície inteligentných miest a regiónov vo vzťahu k 3. priemyselnej revolúcii, ktorá je založená na inováciách v oblasti dopravy, telekomunikácií a energetiky Agenda tzv. „smart cities and regions“, teda inteligentných miest a regiónov, je však aj o inováciách v oblasti ekológie a životného prostredia. Presne v tejto agende je Bratislavský samosprávny kraj lídrom a už o týždeň budú župní poslanci schvaľovať strategický dokument s opatreniami, ktoré napríklad v budúcnosti zabránia tragickým prívalovým povodniam, ktoré zasiahli región pred šiestimi rokmi.

„Neustály hospodársky rast Bratislavského regiónu prináša aj problémy v oblasti životného prostredia. Viac obyvateľov znamená viac áut, viac zastavaného územia a menej parkov, stromov, vinohradov, ktoré ustupujú obrovskej výstavbe. Na jeseň minulého roku sme predstavili viacero výziev, medzi ktorými bola aj dotačná schéma na Podporu rozvoja vidieka. Elektronicky bolo doručených 49 žiadostí, medzi ktorými sú aj projekty zamerané na ekologický rozvoj regiónu. Podobné projekty však budú mať šancu aj vo výzve Ministerstva životného prostredia SR v operačnom programe Kvalita životného prostredia, kde je alokovaných 17 miliónov eur, o ktoré môžu zabojovať aj obce a mestá bratislavského regiónu,“ zhrnul kroky župy v oblasti životného prostredia predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo. V Bratislavskej regionálnej dotačnej schéme je na Podporu rozvoja vidieka alokovaných 350 000 eur
Na konferencii Investing in Europe: building a coalition of smart cities and regions, ktorú organizoval Európsky výbor regiónov, predstavil víziu spolupráce medzi regiónmi v inteligentnej agende aj podpredseda EK Maroš Šefčovič, predseda EVR Markku Markkula a praktickú implementáciu smart agendy vykreslil renomovaný ekonóm Jeremy Rifkin. Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo predstavil Katalóg adaptačných opatrení miest a obcí BSK na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy, ktorý budú už budúci týždeň schvaľovať aj poslanci župného zastupiteľstva na svojom pracovnom zasadnutí. Tento katalóg bude obciam a mestám kraja slúžiť ako územnoplánovací podklad a predstaví štatutárom obcí a miest aj vhodné opatrenia na postupné odstraňovanie negatívne dôsledkov klimatických zmien.
Rozvinuté regionálne ekonomiky spolu vzájomne spolupracujú aj na sektorových úrovniach. Teda súkromný sektor spolupracuje s verejným, zamestnávatelia so školami a centrálna vláda s komunálnymi parlamentmi. Práve tento model overenej spolupráce predstavil zástupcom BSK renomovaný ekonóm Jeremy Rifkin, ktorý tento koncept úspešne zaviedol vo francúzskom regióne Hauts-de-France a v mestách Rotterdam Luxemburg.
„Tím Jeremyho Rifkina, ktorý pomohol svojimi stratégiami ustáliť ekonomickú situáciu už viackrát, prijal pozvanie aj do bratislavského regiónu, ktorý považuje za najvhodnejší kraj na aplikovanie 3. Priemyselnej revolúcie v stredoeurópskom priestote. Naším cieľom je, aby aj bratislavský región bol rovnako perspektívny ako región Hauts-de-France, ktorého poslaneckú návštevu sme na župe naplánovali na koniec apríla,“ uzavrel bratislavský župan Pavol Frešo.