Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Frešo: Diskusia o kolektoroch je nevyhnutná

27.07.2016

Zástupcovia Bratislavského samosprávneho kraja na dnešnej tlačovej konferencii opätovne vyzvali všetky zúčastnené strany, ktorých sa dotýka rozširovanie diaľničného úseku D1 Bratislava – Triblavina, k diskusii. Tá by mala prebehnúť na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja do konca prázdnin.
 
„Naším zámerom bolo, aby tam boli po oboch stranách diaľnice boli kolektory, aby sa každých 500 metrov sa dalo pripojiť na tieto cesty, aby tvorili vlastne chrbtovú os tejto aglomerácie a asi každé zhruba 2 kilometre, aby existovalo prepojenie na diaľnicu samotnú. To, čo nastalo bola debata v apríli, kedy sme zistili, že sa zmenila samotná stavba Triblaviny, že tam kolektory nie sú a že sa to má nahradiť päť prúdovou diaľnicou. My sme sa voči tomu ohradili. To, čo sa udialo po nástupe nového vedenia NDS je, že doniesli revidovanú predstavu, ktorá hovorí, že na časti toho úseku medzi Bratislavou a Triblavinou budú kolektory, ale na tých ďalších častiach to nebudú kolektory, ale budú to príjazdové pruhy na diaľnicu,“ vyjadril sa na dnešnej tlačovej konferencii predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.

Bratislavský samosprávny kraj aj naďalej trvá na pôvodnej koncepcii diaľnice D1 Bratislava – hranica BSK (Trnava), ktorá je definovaná aj v platnom Územnom pláne regiónu. Ten zaznamenáva prestavbu diaľnice na plnohodnotnú 6-pruhovú diaľnicu s obojstrannými dvojpruhovými jednosmernými kolektormi. Národná diaľničná spoločnosť však predstavila  „Technickú štúdiu Diaľnica D1 Bratislava – Triblavina, doplnenie 5-pruhu v úseku Ivanka Sever – Triblavina“, ktorá v danom úseku neráta so súbežnými kolektormi, ale robí z nich súčasť diaľnice. Tým by prišli obyvatelia okolitých obcí s kontinuálnym nárastom počtu obyvateľov o  možnosť pripojenia sa na diaľnicu aj mimo veľkých diaľničných križovatiek.
 
„Ja sa chcem poďakovať občianskym aktivistom, že urobili krik a že zatriasli tou spoločenskou situáciou v danej chvíli a poukázali na to, že tu sa deje niečo nekalé. Začala sa preprojektovávať  dokumentácia, ktorá bola riadne posúdená a začala sa robiť zmena dokumentácie, ktorá zásadným koncepčným spôsobom narúša celé to, čo sme od roku 2009 spoločne nakoniec aj s ministerstvom pripravovali,“ vyjadrila sa k zmenám v usmerneniach Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja poslankyňa zastupiteľstva BSK Anna Zemanová. Pôvodné usmernenie z roku 2009 totiž definovalo kolektory ako súbežnú, no oddelenú cestu od diaľnice minimálne troma metrami deliaceho pásu so zvodidlom. V apríli 2016 sa však toto usmernenie  zrušilo a z kolektorov sa stal „jazdný pás v oblasti križovatky“. Územný plán regiónu a aj obyvatelia okolitých obcí však rátajú s kolektormi, vďaka ktorým by sa mohli na diaľnicu napojiť rýchlejšie.
„Správnosť nášho územného plánu, že akceptoval všetky požiadavky ministerstva bola vyjadrená aj priamo v závere ministerstvom, ktoré skonštatovalo, že náš územný plán je v súlade so zákonom a vlastne so všetkými požiadavkami všetkých zúčastnených. Takže z tohto pohľadu máme čisté svedomie ako Bratislavský samosprávny kraj, že náš územný plán skutočne odrážal v tej dobe všetky požiadavky všetkých zúčastnených,“ uzavrel diskusiu podpredseda Bratislavského samosprávneho kraja Martin Berta.
Zástupcovia Bratislavského samosprávneho kraja zároveň prisľúbili opätovné usporiadanie spoločnej diskusie so zástupcami Národnej diaľničnej spoločnosti, starostami a primátormi okolitých obcí a miest, krajskými poslancami a aktivistami.