Zverejňovač príspevkov

Späť

Fórum života n.o.

Názov poskytovateľa
Fórum života n.o.
Adresa poskytovateľa
Heydukova 2158/14
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
Fórum života n.o.
Adresa prevádzky
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií
Cieľová skupina
tehotné ženy, matky s deťmi v krajnej životnej núdzi, vystavené násiliu
Rozsah
NEURCITY
Forma
Iná forma
Kapacita