Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Fiktívne a predražené služby Microsoft Slovakia

12.09.2018

„Do roku 2013 platil Bratislavský samosprávny kraj paušálne za služby Premier Support Microsoft Slovakia cca 85 tisíc eur ročne. Nová zmluva v roku 2014 počítala s paušálom 60 tisíc eur ročne, ale umožňovala celkovo za 3 roky minúť viac ako milión eur. Na základe účelového dodatku sa reálne milión vyčerpal za 1,5 roka. Úrad bratislavskej župy službu Premier Support od Microsoft Slovakia nepotreboval v takom rozsahu. Faktúry boli s najväčšou pravdepodobnosťou fiktívne a predražené. Keď sme analyzovali konkrétne faktúry zistili sme, že predchádzajúce vedenie platilo aj za služby, ktoré sa netýkali Premier Support. Išlo o činnosti, ktoré mohlo dodať množstvo IT firiem a malo sa postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní formou súťaže a nie zadávať ich priamo Microsoft Slovakia. Od februára 2018 žiadame Microsoft Slovakia o poskytnutie súčinnosti a následne aj poskytnutie všetkých potrebných informácií a dokumentov,“ spresnil predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.
Všetky požiadavky na Microsoft Slovakia zhrnul v júni 2018 Bratislavský samosprávny kraj do listu, na ktorý doteraz nedostal odpoveď. 
Pochybnosti bratislavskej župy boli zhrnuté do nasledovných bodov:

1. Podpísanie dodatku bolo účelové - časovo, kumulatívnou sumou i termínom splatnosti faktúr
2. Absolútne premrštená hodinová sadzba, nezodpovedajúca nárokom na vykonávanú prácu
3. Objednávanie, vykazované plnenie i fakturácia boli organizované spoločne pracovníkmi Bratislavského samosprávneho kraja a dodávateľa
4. Vykazované hodiny sú absolútne premrštené, skutočná práca v daných termínoch je pre krátkosť času nereálna
5. Expertné zabezpečenie zo strany Microsoft Slovakia je nereálne – počty ľudí a ich nasadenie, navyše pri súhre údajne 3 dodávateľov pri tak špecifických 
    projektoch u 1 klienta je nemožné
6. Podpisovanie protokolov, žiadaniek, objednávok a rovnako faktúr bolo na Bratislavskom samosprávnom kraji robené v časovom strese, organizované 
    vedúcimi pracovníkmi a absolútne nie v súlade s bežnou praxou časového obehu a podpisovania iných žiadaniek, objednávok a faktúr
7. Preberacie protokoly na našli len na niektoré transakcie, neexistujú ani u dodávateľa, navyše mnohých existujúcich chýba dátum
8. Platby prebehli v absolútne nepochopiteľných a aj spravidla nerealizovateľných termínoch 7 dní

„Napadlo nám, že mohlo ísť o niekoho osobný prospech. Bolo však pre nás nepredstaviteľné, aby sa nadnárodný gigant ako Microsoft mohol na takom niečom podieľať. Jednu z mála informácií, ktoré nám Microsoft Slovakia poskytol bola skutočnosť, že si na práce spojené s touto zmluvou najal viacerých subdodávateľoch. Medzi jeho subdodávateľmi boli aj spoločnosti Rodonit s.r.o., Solitius s.r.o. a SmartGlobe s.r.o. Neposkytol nám žiadne certifikáty ani nič, čo by potvrdzovalo úroveň kvalifikácie týchto spoločností na technológie Microsoft. Vyhlásil o nich, že ich angažovali „v súlade s vtedajšími štandardmi a postupmi spoločnosti“.Verejne sa Microsoftu ako renomovanej nadnárodnej korporácie pýtam, podľa akých štandardov vybrali týchto subdodávateľov?,“ uviedol predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba. 
Podľa Microsoft Slovakia majú podpísané protokoly, v zmysle ktorých títo subdodávatelia poskytovali služby k spokojnosti Bratislavskému samosprávnemu kraju. V oficiálnej evidencii Bratislavského samosprávneho kraja sa žiadne takéto protokoly nenachádzajú a Microsoft Slovakia nám ich doteraz neposkytol. 
„Nemôžeme a nechceme čakať, preto informujeme verejnosť o zistených podozreniach a postupoch, ktoré sme zvolili. Žiadame od Microsoftu Slovakia peniaze naspäť, za všetko, čo nebudú vedieť vydokladovať. Správame sa tak, ako som sľúbil pred voľbami – nulová tolerancia korupcie. Vysielame týmto jasný signál dodávateľom, zamestnancom a Slovensku, že takéto obchodné praktiky nebudeme tolerovať,“ doplnil predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.
Bratislavský samosprávny kraj preto podáva podnet na generálnu prokuratúru, aby v danej veci začala konať a preverila naše podozrenie z viacnásobného porušenia zákona, respektíve možnej trestnej činnosti.