Zverejňovač príspevkov

Názov poskytovateľa
FEEL
Adresa poskytovateľa
Nová 147/7
Tomášov
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
FEEL
Adresa prevádzky
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Opatrovateľská služba
Cieľová skupina
fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č.3 zákona o sociálnych službách a sú odkázané na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných soci
Rozsah
NEURCITY
Forma
Terénna
Kapacita