Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Evidujeme vyše 700 žiadostí o dotácie v oblasti kultúry

30.01.2017

Jedinečný projekt poskytovania dotácií z rozpočtu Bratislavskej župy v rámci Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy sa stal už pevnou súčasťou podpory umeleckého a kultúrneho života v kraji. Svedčí o tom niekoľko stoviek projektov, ktoré žiadatelia predložili spolu so žiadosťami o grant.
 
„Naša dotačná schéma je na Slovensku unikátom. Jednak rozmanitosťou podporovaných projektov, ale aj systémom vyhodnocovania žiadostí, kedy každá jedna prechádza posudzovaním nezávislých odborných hodnotiteľov. Stovky žiadostí na podporu z dotačnej schémy pre kultúru, ktorá bola pred dvomi rokmi našim pilotným projektom, svedčí o zmysluplnosti, správnosti a odbornosti nášho grantového programu. Aj vďaka tomu môžeme rozvíjať kultúru a prinášať ju obyvateľom a návštevníkom nášho regiónu,“ uviedol predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.
Župa dnes vo svojom systéme, ktorého uzávierka bola 22. decembra 2016, eviduje 748 projektov a žiadostí o poskytnutie grantu na podporu kultúry. Celková žiadaná suma je 6 525 356,21 €.
„V týchto dňoch prebieha kontrola podaných žiadostí. Už dnes vieme, že v systéme evidujeme aj žiadosti, ktoré budeme musieť kvôli formálnym nezrovnalostiam vylúčiť. Tie žiadosti, ktoré splnia formálne kritériá, potom posúdi odborná hodnotiaca komisia zložená z nezávislých hodnotiteľov a členov čestnej Rady BSK pre kultúru a umenie (spolu 18 odborníkov). Všetky hodnotenia budú zverejnené,“ povedala Zuzana Šajgalíková, riaditeľka Odboru cestovného ruchu a kultúry BSK.  
BSK v roku 2017 podporí projekty v oblasti kultúry v celkovej výške 898 560 €. Úhrnná výška dotácií poskytnutá jednému žiadateľova v jednom rozpočtovom roku nesmie prekročiť sumu 20 tisíc €.
22. decembra 2016 bola uzávierka žiadostí aj na podporu projektov v oblasti turizmu. Do 11. januára 2017 sú stále otvorené výzvy na predkladanie projektov na podporu rozvoja vidieka a športu a mládeže.
Všetky potrebné informácie sú zverejnené aj na stránke www.brds.sk.