Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Európsky výbor regiónov má nového predsedu

14.07.2017

Politickí zástupcovia regiónov a miest sa v júli stretli na 124. plenárnom zasadnutí Európskeho výboru regiónov v Bruseli, na ktorom si volili svojho nového predsedu. Po dva a pol ročnom mandáte tak belgický socialista Karl-Heinz Lambertz vystriedal na poste predsedu ľudovca z Fínska Markku Markkulu. Nový predseda má pred sebou veľa výziev, musí čeliť možnosti zníženia rozpočtu EVR, ako aj redukcii stanovísk členov a najmä viesť aktívnu diskusiu o budúcnosti Európy s občanmi.
 „S predsedom Markkulom sme naštartovali závažnú diskusiu o prepájaní Európy vo svetle udalostí pobrexitovej Európy. Počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ sme zorganizovali samit regiónov a miest v Bratislave, na ktorom sa zišlo viac ako 1000 účastníkov a veľa z nich ho označilo za vôbec najlepší samit v histórii Európskeho výboru regiónov. Zo stretnutia politikov sme spravili podujatie otvorené pre verejnosť, s koncertom na Devíne a množstvom sprievodných aktivít, ktoré sme pripravovali s viacerými partnermi. Musím vyzdvihnúť najmä prínos našich stredoškolákov a učiteľov, ktorí nacvičili program a pripravili sprievodné výstavy počas svojich školských prázdnin. Určite jednou z najväčších výziev pre nového predsedu bude zorganizovať samit s takou vysokou angažovanosťou verejnosti, ako bol práve ten náš v Bratislave. V druhej polovici volebného mandátu by sa mal nový predseda usilovať, aby sa témy, o ktorých vo výbore rokujeme, a z ktorých má veľa dopad aj na legislatívu EÚ, dostali medzi občanov. Jednoznačne podporujem organizovanie dialógov s občanmi. Na bratislavskej župe už niekoľko rokov pripravujeme diskusie o EÚ pre stredoškolských študentov. Tento rok pokračujeme v diskusiách o vzostupe extrémizmu, šírení dezinformácií a budúcnosti EÚ očami mladých,“ zhodnotil pôsobenie odchádzajúceho predsedu Európskeho výboru regiónov bratislavský župan Pavol Frešo.

Fína Markku Markkulu na poste už v najbližších týždňoch nahradí belgičan Karl-Heinz Lambert. Karl-Heinz Lambertz je členom Európskeho výboru regiónov od roku 2001 a v rokoch 2011 až 2015 bol predsedom skupiny Socialistov v EVR. Od roku 1981 bol členom Parlamentu nemecky hovoriacej komunity Belgicka, a v rokoch 1990 až 1999 zastával niekoľko ministerských postov vo vláde nemecky hovoriacej komunity. V rokoch 1999 - 2014 pôsobil ako jej predseda. Následne do roku 2016, keď bol zvolený za senátora, pôsobil ako predseda Parlamentu nemecky hovoriacej komunity.

Plenárnej schôdzi Európskeho výboru regiónov predchádzalo v poradí už štvrté spoločné stretnutie českej a slovenskej národnej delegácie v EVR, na ktorom členovia zhodnotili výsledky 7. Kohézneho fóra, ktoré je najväčším podujatím určujúcim smerovanie novej kohéznej politiky po roku 2020. Bratislavský samosprávny kraj na zasadnutí zastupoval podpredseda BSK Martin Berta.

„Zo spoločného zasadnutia českej a slovenskej delegácie sa počas posledných dvoch rokov stala veľmi príjemná tradícia. Pridanú hodnotu vidím najmä v tom, že sa dokážeme navzájom podporiť pri presadzovaní spoločných záujmov pri predkladaní pozmeňovacích návrhov, alebo dozvedieť sa z prvej ruky o dianí v Česku v oblasti regionálnej politiky. To však platí aj naopak. Aktuálne český kolega Petr Osvald vypracováva stanovisko o integrovaných územných investíciách a Bratislavský kraj mu bude slúžiť ako jeden zo špecifických príkladov zavádzania integrovaných investícií na našom území,“ zhrnul podpredseda BSK Martin Berta.