Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Európsky týždeň odborných zručností 2017 už v novembri

21.09.2017

Druhý ročník úspešného projektu Európsky týždeň odborných zručností sa uskutoční 20. až 24. novembra 2017 v Bruseli. Európska komisia sa tento rok rozhodla zavŕšiť ho odovzdávaním cien za „Odbornú prípravu v práci“.
 

„Bratislavský kraj dlhodobo podporuje rozvoj zručností našich stredoškolských študentov, či už vytváraním Centier odborného vzdelávania a prípravy, na ktoré sme si aj v Bruseli spoločne vybojovali finančné prostriedky, alebo ukážkovou spoluprácou s podnikmi ako napríklad VW či Siemens, s ktorými sme vytvorili duálnu akadémiu na vzdelávanie v oblasti automobilového priemyslu. To, že naši žiaci sú talentovaní a kraj ich pri ich rozvoji vie podporiť, sme potvrdili aj počas minuloročného predsedníctva SR v Rade EÚ, kedy naši žiaci zostavili a pripravili slovenské menu v Európskej komisii v Bruseli. Okrem podpory stredných škôl sa nám osvedčila aj spolupráca s univerzitami, kde v rámci programu Erasmus v našej kancelárii v Bruseli doteraz absolvovalo stáž 36 študentov, ktorí sa reálne podieľali na prezentácii kraja v zahraničí a teší ma, že sa neskôr všetci dokázali uplatniť v praxi,“ vyjadril sa predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.

Tohtoročnou hlavnou témou bude „Objavuj svoj talent“. Komisia chce najmä upozorniť na mobilitu študentov odborného vzdelávania a prípravy, riešiť nesúlad medzi zručnosťami, posilniť partnerstvá medzi podnikmi a poskytovateľmi odborného vzdelávania a prípravy, ako aj vyzdvihnúť program Erasmus+, ktorý je úspešnou platformou pre európsku a medzinárodnú mobilitu a spoluprácu a tento rok oslavuje 30. výročie.

Hlavným cieľom ocenenia je zviditeľniť najlepšie postupy z celej Európskej únie, upriamiť pozornosť verejnosti na tému vzdelávanie a rovnako tiež podporiť vzdelávanie, ktoré sa koná nad rámec základného vzdelávania s cieľom ďalšieho získavania schopností a zručností.

Odovzdávanie cien za „Odbornú prípravu v práci“ pre rok 2017 sa uskutoční 24. novembra 2017 v Bruseli. Prihlášky do tejto súťaže je možné podávať do 27. septembra 2017.

Zúčastniť sa môžu:

mikropodniky, malé a stredné podniky, ktoré poskytujú vzdelávanie a preškolovanie svojich zamestnancov
sprostredkovatelia podporujúci malé a stredne veľké podniky pri zavádzaní stratégií rozvoja zručností svojich zamestnancov, ako napr. poskytovatelia odbornej prípravy, organizácie pre ľudské zdroje, zamestnávateľské organizácie, odbory, obchodné komory, sektorové organizácie

Uchádzač musí byť aktívny aspoň v jednom z členských štátov Európskej únie alebo EFTA alebo v jednom z kandidátskych štátov EÚ.

Viac informácií ako aj prihlášku nájdete >> TU