Zverejňovač príspevkov

Späť

Domov seniorov ARCHA

Názov poskytovateľa
Domov seniorov ARCHA
Adresa poskytovateľa
Rozvodná 25
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Verejný poskytovateľ - Právnická osoba zriadená alebo založená obcou / mestom
Názov prevádzky
Domov seniorov ARCHA
Adresa prevádzky
Primacionálne námestie 1
Bratislava-Rusovce
Kontakt
00421254651294
dsarcha@mail.t-com.sk
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Zariadenie opatrovateľskej služby
Cieľová skupina
plnoleté fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách ak im nemožno poskytnúť optarovateľskú službu.
Rozsah
NEURCITY
Forma
Pobytová - ročná
Kapacita
24