Zverejňovač príspevkov

Späť

Mestská časť Bratislava-Rača

Názov poskytovateľa
Mestská časť Bratislava-Rača
Adresa poskytovateľa
Kubačova 21
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Verejný poskytovateľ - Obec/mesto
Názov prevádzky
Mestská časť Bratislava-Rača
Adresa prevádzky
Plickova 18
Bratislava-Rusovce
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Denný stacionár
Cieľová skupina
fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a sú odkázané na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa
Rozsah
NEURCITY
Forma
Pobytová - ročná
Kapacita
25