Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Električka na Starom moste do začiatku prázdnin je stále reálna

26.05.2016

Vo štvrtok 26. mája dopoludnia sa na bratislavskom Starom moste uskutočnilo ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré je záverečným krokom k ukončeniu kolaudačného konania, aby po moste mohli prejsť električky do Petržalky. Na miestnom zisťovaní stále chýbali doklady a stanoviská. Závažnejšie technické závady sa však nezistili.
 
Chceli sme to urobiť takto verejne a zrozumiteľne, aby nepanovali žiadne pochybnosti o tom, ako to s lehotami v skutočnosti je.  Na každú jednu lehotu, na každú jednu maličkosť, máme za to, že takto vážne sa to má urobiť. Teda zrozumiteľne a verejne, aby si bol každý istý, že je to bezpečné a že je to v najkratšej možnej lehote, akú zákon umožňuje. Žiadna z týchto lehôt, ktorá je pred nami, sa už nedá ovplyvniť, lebo je zo zákona. Nikto nedá podpis a pečiatku na niečo, čo by nebolo v súlade so zákonom. Pevne verím, že koncom júna pôjde prvá električka,“ vyjadril sa počas konania Pavol Frešo, bratislavský župan. 
Počas miestneho zisťovania si celú stavbu prešli odborníci, zástupcovia dotknutých orgánov. Podľa prezenčnej listiny sa miestneho zisťovania zúčastnili: Hasičský a záchranný útvar Hl.m. SR Bratislavy, Regionálny úrad verejného zdravotníctva , Inšpektorát práce Bratislava, Dopravný podnik Bratislavy, Magistrát hl m. SR Bratislavy, MDVRR SR, Metro a.s., ako splnomocnený Hl. m. SR, Eurovia – zhotoviteľ stavby, Alfa 04 – projektant a stavebný dozor.
Z ústneho pojednávania vyplynulo, že stále chýbajú tri doklady:
SO 20-102-01 Koľaj ako spätný vodič v úseku Starý most - úradná skúška
SO 20-641-00 Ochranné opatrenia v zóne Starý most - úradná skúška
SO 30-830-00 Meniareň Bosáková, PS 30-831-00 Meniareň Bosáková – technológia meniarne - úradná skúška doplnená 23.5.2016 – vyplynulo, že Miestne prevádzkové predpisy Meniarne nie sú odsúhlasené Dopravným úradom, ku dňu uvedenia do prevádzky
Po dnešnom miestnom zisťovaní si Inšpektorát práce Bratislava, Hasičský a záchranný útvar Hl.m. SR Bratislavy a Regionálny úrad verejného zdravotníctva vyžiadali maximálne 7 dní na doplnenie a dodanie svojho stanoviska.
Ku dňu, kedy Bratislavský samosprávny kraj obdrží stanoviská od všetkých dotknutých orgánov a aj chýbajúce dokumenty od Hlavného mesta SR Bratislava, zastúpeným spoločnosťou Metro Slovensko a.s., vydá do 24 hodín kolaudačné rozhodnutie na skúšobnú prevádzku. Od prvej prevádzky električky už bude cestujúcich deliť len zákonná lehota 2x 15 dní.