Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Ekosystém Cvernovky musí ostať zachovaný

02.06.2016

Bratislavský samosprávny kraj intenzívne pokračuje v pomoci Nadácii Cvernovka. Na dnešnom pracovnom stretnutí hľadali zástupcovia Nadácie aj župní poslanci spoločné riešenia zachovania ekosystému Cvernovky v areáli bývalej strednej chemickej školy na Račianskej.
 
„Postupujeme opatrnými no veľmi konkrétnymi krokmi. Chceme, aby všetko bolo, tak ako vždy u nás na župe, transparentné. Kreatívny priemysel, ak sa má rozvíjať a prinášať hodnoty, musí existovať v pokojnom a príjemnom prostredí. A práve také chceme cvernovkárom poskytnúť,“ vyjadril sa po dnešnom stretnutí predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.
 
Začiatkom mája podpísal bratislavský župan Pavol Frešo a správca Nadácie Cvernovka Branislav Čavoj Memorandum o vzájomnej spolupráci. Z neho vyplynula povinnosť vytvoriť pracovnú skupinu, ktorá poslancom župného zastupiteľstva na najbližšom pracovnom zasadnutí predstaví plán konverzie objektu školy na dlhodobo udržateľné kreatívne centrum, ktoré bude otvorené verejnosti bratislavského regiónu.
Memorandum vychádza z napĺňania Stratégie rozvoja kultúry v Bratislavskom samosprávnom kraji na roku 2015-2020 a je v súlade s Plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja pre roky 2014-2020.
 
„Potom, ako bratislavská župa v roku 2015 spustila svoj grantový program pre kultúru a umenie v regióne,  by bolo rozhodnutie o podpore Nadácie Cvernovka vo forme výhodného prenájmu bývalej strednej školy v Rači druhým veľkým krokom župy ako pomôcť  kreatívnemu priemyslu, kultúre a umeniu v Bratislave. Potom by sme mohli už všetci pokojne tvrdiť, že nikto neurobil pre kultúru a umenie v bratislavskom kraji toľko ako bratislavská župa,“ vyjadril sa po pracovnom rokovaní Fedor Blaščák filozof, kurátor a člen Rady BSK pre kultúru a umenie.
 
Nadácia Cvernovka by celý svoj ekosystém presťahovala do prázdnej budovy bývalej chemickej priemyslovky. Z nevyužívaného školského areálu by sa tak stalo nové kreatívne centrum kraja, v ktorom nájdu svoje miesto nielen dizajnéri, fotografi či grafici, ale miesto tu budú mať aj športovci alebo divadelníci.