Zverejňovač príspevkov

Späť

Betánia Bratislava, n.o.

Názov poskytovateľa
Betánia Bratislava, n.o
Adresa poskytovateľa
Partizánska 6
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
Betánia Bratislava, n.o.
Adresa prevádzky
Partizánska 6
Bratislava-Rusovce
Kontakt
004210254416401
betania.partizanska@gmail.com
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Špecializované zariadenie
Cieľová skupina
a) fyzické osoby, ktorým je poskytovaná sociálna služba podľa § 38 zákona o sociálnych službách účinného do 31.12.2013 a ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách
Rozsah
NEURCITY
Forma
Pobytová - ročná
Kapacita
8