Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Druhé kolo prijímačiek už zajtra

17.06.2019

Na gymnáziách v štvorročnom a päťročnom štúdiu je v druhom kole voľných 49 miest. Z toho 11 miest je pre uchádzačov o bilingválne štúdium na Gymnáziu v Malackách. Športové gymnázium na Ostredkovej v Bratislave a Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej v Bratislave majú pre uchádzačov ešte spolu 11 miest.

Voľné miesta sú však aj na stredných odborných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Tie ponúkajú ešte 502 miest. Či už v technických smeroch, v automobilovom odbore či v službách. Napríklad na SOŠ automobilovej a podnikania v Senci môžu ešte zajtra urobiť prijímačky dvaja budúci autoopravári-karosári, na SOŠ informačných technológií na Hliníckej v Bratislave majú ešte šancu piati budúci technici informačných a telekomunikačných technológií a v Modre na SOŠ vinársko-ovocinárskej v Modre majú zajtra šancu traja budúci somelieri.

Pre troch deviatakov, či deviatačky, sú ešte v bratislavskej Dúbravke na SOŠ pedagogickej voľné 3 miesta animátora voľného času, štyri miesta budúcich umeleckých parochniarov a maskérov sú na SOŠ kaderníctva a vizážistiky v Bratislave na Svätoplukovej a pre tých, ktorí chcú byť pracovníkmi marketingu, majú ešte tri miesta na SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča v Bratislave na Sklenárovej 1.

Do prijímacieho konania pre školský rok 2019/2020 na stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja bolo celkovo podaných o 1 268 prihlášok viac ako v minulom roku. Ide o vyše 15% nárast z 8 368 podaných prihlášok v minulom roku na 9661 podaných prihlášok v tomto roku. Nárast počtu prihlášok na bilingválne gymnáziá je 93 %, čo výrazne ovplyvnilo zavedenie bilingválneho štúdia od septembra 2019 na 4 župných gymnáziách.

Gymnáziá v štvorročnom a päťročnom štúdiu v školskom roku 2019/2020 ponúkajú 769 miest, v osemročnom štúdiu 280 miest a stredné odborné školy ponúkajú 3459 miest.