Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Druhé kolo prijímacích skúšok už dnes

20.06.2017

Uchádzači, ktorí neuspeli v prvom kole prijímacích skúšok na stredné školy, mali možnosť sa prihlásiť do druhého kola. O voľné miesta sa tak nádejní stredoškoláci budú uchádzať už dnes 20. júna 2017 na 37 župných stredných školách, presnejšie na 6 gymnáziách, 21 stredných odborných školách, na 2 stredných zdravotníckych školách, 2 obchodných akadémiách, 3 spojených školách, na Pedagogickej a kultúrnej akadémii v Modre, na Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej v Bratislave a na Škole úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru v Bratislave.
 
„Župné školy ponúkajú široké spektrum možností, kvalitu, jednoducho majú čo ponúknuť a potvrdzuje to aj fakt, že záujem o stredné odborné školy sa postupne zvyšuje,“ vyjadril sa predseda BSK Pavol Frešo.
Druhé kolo prijímacích skúšok na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, sa koná dnes. Stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja ponúkajú v školskom roku 2017/2018 pre absolventov základných škôl 158 tried prvých ročníkov v dennej forme štúdia (SOŠ – 122 tried, gymnázium – 31 tried, konzervatórium – 5 tried). Pre uchádzačov o osemročné štúdium na gymnáziu je to 17 tried.
Prvé kolo prijímacích skúšok na stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja sa konalo v máji (9. a 11. mája) a do prvých ročníkov dennej formy stredoškolského štúdia sa z celkového naplánovaného počtu 4578 žiakov zapísalo 3155 žiakov. Pre druhé kolo tak zostalo 1423 voľných miest.
Bratislavský samosprávny kraj je zriaďovateľom 56 stredných škôl, z toho 14 gymnázií a 35 stredných odborných škôl, 3 spojených škôl, 2 konzervatórií, 2 jazykových škôl.