Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Druhé Dunajské fórum s novou grantovou výzvou

19.09.2016

Vyhlásenie 2. grantovej výzvy, ale aj prezentácia úspešných projektov a hľadanie spôsobov ako realizovať ďalšie kvalitné nápady v prospech verejných priestranstiev a infraštruktúry okolo rieky, budú obsahom aktuálneho ročníka Fóra Dunajského fondu, ktorý sa uskutoční 22. septembra 2016.
 
„Bratislavská župa je aktívnym partnerom Dunajského fondu a podporuje jeho aktivity. Takisto podporujeme ochranu prírodných hodnôt a rieka Dunaj má zásadný vplyv pre rozvoj nášho kraja. Preto sa aj hlásime k idei vzniku Národného parku Podunajsko, ktorého cieľom je záchrana a najmä zachovanie posledných zvyškov kriticky ohrozených biotopov v lužných lesoch, teda ochrana lesov na brehu Dunaja,“ povedal predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.

Fórum Dunajského fondu sa uskutoční vo štvrtok 22. septembra 2016 v Divadle Aréna v Bratislave o 16.30 hod. Program Fóra je zameraný na otázky rozvoja riečnych miest a regiónov:

- Je možné územie v okolí rieky Dunaj manažovať ako jeden celok? 
- Akým spôsobom vytvoriť fungujúcu verejnú infraštruktúru v blízkosti rieky a na vode? 
- Čo bráni realizácii nových nápadov, ktoré by zlepšili kvalitu života obyvateľov v riečnom území?

Pozvanie na vystúpenie na pódiu prijali primátori miest na Dunaji a  predsedovia vyšších územných celkov. V moderovaných diskusiách sa stretnú s reprezentantmi verejných podnikov pôsobiacich na rieke. Spolu budú hľadať odpovede na otázky týkajúce sa úloh a spolupráce politických lídrov a vedúcich aktérov z verejnej aj súkromnej sféry pri skvalitňovaní prostredia rieky a života na nej.

Popri predsedoch Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho samosprávneho kraja a primátoroch Bratislavy, Komárna a Štúrova na pódiu vystúpi aj starosta a vicestarosta Mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. O tom, ako národný park na rieke ovplyvňuje život medzi dvoma mestami, porozpráva Igor Stahl z National Park Donau-Auen.

II. Fórum Dunajského fondu nadväzuje na úspešný prvý ročník, na ktorom v minulom roku dostali priestor aktéri z verejnej aj súkromnej sféry pôsobiaci na rieke. Predstavili na ňom svoju činnosť a plány. Prvé Fórum bolo zároveň verejným otvorením Dunajského fondu, nadačného programu Stredoeurópskej nadácie a predstavením jeho Charty.

Na septembrovom Fóre bude vyhlásená 2. grantová výzva Dunajského fondu za účasti zástupcov prispievateľov: spoločnosti SLOVNAFT, a. s., VÚB Banky, a. s./Nadácie VÚB a Danky a Martina Kúšikovcov. Prezentovaná bude tiež priebežná správa z činnosti pracovnej skupiny „RiverLab Žitný ostrov a okolie“, ktorá unikátnym spôsobom spája aktérov na rieke a odborníkov z rôznych oblastí, ktorí hľadajú riešenia na konkrétne problémy súvisiace so životom na rieke Dunaj. Publikum bude mať možnosť vidieť aj audiovizuálnu prezentáciu vyše štyridsiatich podujatí pre širokú verejnosť iniciatívy „Slnovrat na Dunaji“, ktorá sa uskutočnila v júni tohto roku.

Registrácia na Fórum je otvorená do 20. septembra, účasť je potrebné nahlásiť emailom na cef@cef.sk.

Nadačný program Dunajský fond je neziskovou platformou pre rozvoj verejnoprospešných aktivít a verejne prístupných priestranstiev v okolí slovenského toku Dunaja, vrátane Malého Dunaja.
Viac informácií o fonde, jeho prispievateľoch a jeho poslaní môžete nájsť na www.dunajskyfond.sk.