Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Droba: Zmeny v nastavení eurofondov budú kľúčové

06.11.2018

„Sme v kľúčovom období, kedy sa rozhoduje o dôležitých nariadeniach, ktorými sa bude riadiť kohézna politika EÚ po roku 2020 a ktoré vo veľkej miere ovplyvnia životy obyvateľov v nasledujúcej dekáde. Preto je dôležité, aby sme túto diskusiu formovali aj z regionálnej úrovne, prezentovali naše priority a odporúčania,“ zhrnul predseda BSK Juraj Droba.

Medzi hlavné body zasadnutia komisie COTER patrili stanoviská k jednotlivým nariadeniam týkajúcich sa budúceho nastavenia kohéznej politiky na roky 2021-2027. Tie Európska komisia predstavila koncom mája tohto roka. Jednotlivé stanoviská, ktoré boli schválené komisiou COTER sa týkajú kľúčových nariadení pre kohéznu politiku (Všeobecné nariadenie, Nariadenie pre Európsky fond regionálneho rozvoja a Kohézny fond, Nariadenie pre Európsky sociálny fond +, Nariadenie pre Európsku územnú spoluprácu).

Bratislavskému kraju sa do jednotlivých stanovísk podarilo zapracovať viacero svojich priorít. Návrhy stanovísk budú schválené na decembrovom plenárnom zasadnutí Európskeho výboru regiónov.