Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Droba: Podvody na bratislavskej župe netolerujem

17.04.2018

„Dnešná tlačová konferencia ma vôbec neteší a dúfam, že sa niečo podobné už nebude opakovať. Vnútornými procesmi sme našli jeden prípad, ktorý sme vyhodnotili ako ďaleko za čiarou. Nielen, že bol nevýhodný, lebo takých prípadov nevýhodného nákupu bolo množstvo, ale tu je to naozaj o tom, že niečo bolo vyfakturované, čo vôbec nebolo dodané. Nemám žiadne krvavé oči na svojich predchodcov, ale toto je naozaj niečo, na čo musím upozorniť a konať. Je to dokonca aj moja povinnosť, aby úrad podal trestné oznámenie v súčasnosti na neznámeho páchateľa. To sme urobili včera. Nikoho nechceme obviňovať. Zakladám si na tom, že platí prezumpcia neviny. Snažím sa, aby samospráva bola nastavená inak, v tom zmysle, že sa hospodári efektívne, nekradne sa, a že spravujeme peniaze ľudí tak, aby mohli byť na nás hrdí a aby videli, že hospodárime rozumne s prostriedkami, ktoré sú nás všetkých,“ ozrejmil na tlačovej konferencii bratislavský župan Juraj Droba.


Vedenie Bratislavského samosprávneho kraja internými kontrolami zistilo viaceré pochybenia. Konkrétne išlo o faktúru zo dňa 16.1.2017 od dodávateľa v sume 23 760 eur, ktorá hovorí o dodaní 600 balení stropných kaziet (6 000 kusov) a ich montáž v priestoroch Úradu BSK. Druhým prípadom bola faktúra v sume 39 258,24 eur z 24.7.2017, ktorá hovorí o zabezpečení stavebných prác a dodávkach súvisiacich s opravou stien a drobnými rekonštrukčnými prácami v priestoroch Úradu BSK.


O všetkých úkonoch existujú relevantné dokumenty. Avšak chybou je, že sú všetky fiktívne, pretože žiadny materiál nebol dodaný a práce neboli vykonané. Došlo iba k preplateniu faktúry. Samotný dodávateľ potvrdil, že v roku 2017 žiadne práce pre župu nevykonal a že žiadne stropné dosky nedodal.


„Išlo teda o fiktívne oslovených dodávateľov, zmanipulované verejné obstarávanie, nevykonané stavebné práce, ale o ich protokolárne prevzatie a následné preplatenie faktúry rovnakému dodávateľovi,“ priblížil riaditeľ úradu BSK Marián Viskupič.
Správu o výsledku kontroly hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami nájdete na tomto linku: http://www.bratislavskykraj.sk/dokumenty-2018.aspx