Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Droba: Diskusia o záchytkách je otvorená

18.04.2018

„Je to jednoducho vec, ktorú považujem za dôležitú z viacerých dôvodov, vrátane odbremenenia zdravotníckeho personálu a čiastočne polície. V súčasnosti bol otvorený zákon o záchytkách. Náš samosprávny kraj sa odborne k návrhu zákona vyjadril. Naše pripomienky sú z nášho pohľadu skôr žiadosťou o dialóg, ako direktívy,“ vyjadril sa Juraj Droba, predseda BSK.
Zákon o „záchytkách“ platí už 22 rokov a za ten čas neprešiel žiadnou legislatívnou úpravou. Počas tohto obdobia zanikli všetky záchytky na Slovensku, posledná v roku 2004. Keďže sa však zákon vďaka dvom poslancom NR SR otvoril, župa využila príležitosť na spripomienkovanie. Pripomienky župy sú síce nad rámec novely, predkladateľom však nič nebráni si ich osvojiť. 
„Naše pripomienky sú skôr všeobecného charakteru. Boli by sme radi, keby nový zákon upravoval rôzne možnosti zriadenia záchytiek, aby bolo jednoznačné, kto môže záchytky zriaďovať. My ponúkame svoju spoluprácu a súčinnosť. Bolo by dobré, keby sa aj zadefinovalo čo vlastne záchytka je, či slúži aj na poskytovanie zdravotnej starostlivosti alebo je to len priestor na detoxikáciu opitého človeka. Navrhujeme, aby bolo presne zadefinované aj personálne obsadenie. Takisto, aby bolo definované materiálne vybavenie. Nemáme ambíciu zasahovať do odbornej úrovne ,“ povedala Jana Ježíková, riaditeľka Odboru zdravotníctva BSK.
Jednoznačná definícia materiálneho a personálneho zabezpečenia je garanciou bezpečnosti a kvality starostlivosti v záchytke a takisto prispieva k právnej istote prevádzkovateľa. Preto Bratislavský samosprávny kraj navrhuje, aby bolo presne vymedzené toto personálne zabezpečenie. 
„Je to veľmi dobrá myšlienka a je potrebné, aby sa tieto inštitúcie obnovili. Na Slovensku ročne ošetrí záchranná služba približne 50 000 ľudí, ktorí nemajú žiadnu inú diagnózu len otravu alkoholom, alebo teda nadmerné použitie alkoholu. K týmto 50 000 treba pripočítať odhadom minimálne raz toľko ľudí, ktorí sa dostanú do nemocnice s nejakou inou diagnózou ako úraz hlavy, zlomenina, rezné, tržné rany a diagnóza alkohol je až na druhom mieste. 140 ľudí denne na Slovensku ošetrí záchranná služba len s diagnózou opitosť,“ priblížil legendárny lekár zo záchranky Doc. Viliam Dobiáš.


„Aj ministerstvo zdravotníctva je zato, aby sa znova otvorila diskusia o novom zákone pokiaľ ide o záchytky a v spolupráci s ministerstvom vnútra, so samosprávami a s ministerstvom financií teraz nielen v bratislavskej župe, ale celoslovensky kto to zriadi, ako zriadi. To by mal stanoviť nový zákon,“ doplnil Ľubomír Okrúhlica, hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva SR pre medicínu drogových závislostí, ktorý bol zároveň prevádzkovateľom poslednej slovenskej „záchytky“.