Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Dotačná komisia Bratislavského samosprávneho kraja rozhodla o poskytnutí dotácií z tzv. Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry 260-tim kultúrnym projektom v celkovej sume 796.300 EUR

16.03.2016

V termíne stanovenom vo Výzve publikovanej na web-stránke BSK ešte minulý rok, bolo na kraj doručených takmer 500 žiadostí. Žiadatelia mali na vypracovanie svojich projektov tentokrát až 2 mesiace a museli ich registrovať v elektronickom informačnom systéme, ktorý poslúži v rámci transparentnosti a zavedenia spätnej väzby ako nástroj na zverejnenie všetkých projektov a ich bodových hodnotení. Rada BSK pre kultúru a umenie, nezávislý poradný orgán predsedu BSK zložený z popredných odborníkov v oblasti kultúry, hodnotil tento rok celkovo 467 žiadostí v celkovej žiadanej sume 4. 423 937 EUR. Najviac podaných projektov úrad evidoval v oblasti hudobného, divadelného a tanečného umenia (77) a tiež v oblasti medziodborových umeleckých aktivít (90). Dotačná komisia BSK upravila návrhy nezávislej odbornej Rady v 4 % prípadov.
 
260 podporených projektov pochádza z deviatich oblastí kultúry stanovených Výzvou. Medzi podporené projekty patrí napríklad básnická zbierka rómskeho básnika Dezidera Bangu, finalizácia filmu Piata Loď podľa románu Moniky Kompaníkovej, či rekonštrukcia vykurovania v slávnom Dome Albrechtovcov.

Návrh na poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry_výsledky z dotačnej komisie