Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Dotácie v kraji po novom

09.09.2016

Poslanci bratislavského župného zastupiteľstva dnes schválili nové Všeobecne záväzné nariadenie, ktoré upravuje pravidlá udeľovania dotácií zo župného rozpočtu. Pomáhať budú aj nezávislé komisie odborníkov v jednotlivých oblastiach.
 
„Bratislavský samosprávny kraj v minulom roku spustil samostatnú dotačnú schému pre rozvoj kultúry v regióne. Jej úspech spustil kolobeh rokovaní o postupnom spustení samostatných dotačných schém pre každé odvetvie. V tomto roku sa ku kultúre pridal turizmus a rozvoj vidieka. V budúcom roku pribudne aj samostatná výzva na dotačnú podporu športu a mládeže. Výnimočný je v prvom rade mechanizmus schvaľovania dotácií založený na princípe odbornosti a transparentnosti, ktorý je prvý svojho druhu v slovenskej samospráve. Podaril sa nám, takpovediac, historický prelom,“ vysvetlil predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.
Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií z rozpočtu BSK dnes vďaka župným poslancom dostalo zelenú. Nové VZN reaguje na viaceré princípy politiky BSK vo vzťahu k dotáciám. Napríklad vznik samostatného rozpočtového programu, vznik dotačných schém na podporu jednotlivých strategických sektorových politík a v neposlednom rade aj zavedenie nezávislého odborného hodnotenia do mechanizmu schvaľovania dotácií.
Finančné prostriedky v dotačnom programe sú kreované ako stabilné percento z daňových príjmov podľa poslednej prognózy Inštitútu finančnej politiky SR. O percentuálnych podieloch jednotlivých výziev z celkového balíka budú rozhodovať poslanci, rovnako ako o samotnom pridelení dotácie. Pomoc pre nich bude odporúčanie vypracované odbornou hodnotiacou komisiou a dotačnou komisiou.
"Dotácie budú prideľované z dvoch balíkov. V prvom balíku sú alokované prostriedky pre individuálne dotácie. Teda na menšie projekty podpory verejného života v regióne. Druhou možnosťou sú dotácie poskytované prostredníctvom dotačných schém, ktoré sme vytvorili v sektorových oblastiach - kultúra, turizmus, rozvoj vidieka, šport a mládež. Žiadateľom v oboch prípadoch môže byť obec, mesto, mestská časť, subjekty mimovládneho a občianskeho sektora, taktiež iné právnické osoby a podnikatelia so sídlom alebo trvalým pobytom na území BSK. Projekty v dotačných schémach bude posudzovať nezávislá odborná hodnotiaca komisia, ktorej hodnotenie bude zverejnené na elektronickom portáli. Nové VZN približuje poskytovanie dotácií v bratislavskom kraji európskym štandardom," uzavrela riaditeľka Odboru kultúry a cestovného ruchu Úradu BSK Zuzana Šajgalíková.