Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Dotácie pre kultúru oslovili takmer 500 žiadateľov

08.02.2016

Do 1. februára 2016 mohli žiadatelia o kultúrne dotácie posielať žiadosti so všetkými prílohami na Úrad Bratislavského samosprávneho kraja. Druhá výzva Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry bola vyhlásená 30. novembra 2015.
 
„Bratislavský samosprávny kraj plánuje aj v tomto roku podporovať kultúru v kraji Regionálnou dotačnou schémou na podporu kultúry, ktorá vychádza zo schválenej stratégie rozvoja kultúry v Bratislavskom samosprávnom kraji 2015-2020. Tento rok podporíme kultúru sumou 800 000 eur“, vyjadril sa bratislavský župan Pavol Frešo, ktorý považuje takýto kultúrny mechanizmus za prelomový.
Počet žiadostí sa oproti predošlej výzve zdvojnásobil. K stanovenému dátumu bolo registrovaných 487 žiadostí v celkovej žiadanej sume 4 606 858 eur. Z deviatich oblastí eviduje BSK najväčší počet žiadostí, až 90, v požadovanej sume 870 035 eur v oblasti  Podpora ochrany a prezentácie kultúrneho dedičstva. Najvyššia žiadaná suma je však v oblasti Podpora divadla a tanca a to 74 žiadostí v celkovej sume 892 645 eur.
Žiadosti o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry pre rok 2016 predkladali žiadatelia aj v ďalších siedmych oblastiach a to Podpora ľudovej a neprofesionálnej kultúry, Podpora pamäťových aktivít a činností, Podpora audiovizuálneho umenia, Podpora literatúry, Podpora výtvarného umenia, Podpora hudobného umenia, Podpora medziodborových umeleckých aktivít.
Regionálna dotačná schéma je historicky prvá samostatná dotačná schéma na podporu kultúry na princípe nezávislého odborného rozhodovania na Slovensku. Žiadosti opäť posúdila nezávislá deväťčlenná rada BSK pre kultúru a umenie, ktorá bola nominovaná na 2 roky, a to v zložení: 
 
1. Kultúrne dedičstvo – Prof. Dr. Ing. Arch. Henrieta Moravčíková (teoretička architektúry, FA STU)
2. Ľudové umenie – Prof. PhDr. Zuzana BeňuškováCsc. (etnologička, SAV)
3. Pamäťové inštitúcie – Dr. phil Maroš Borský (riaditeľ, Židovské komunitné múzeum)
4. Divadlo – Rastislav Ballek (divadelný režisér)
5. Audiovizuálne umenie – Peter Kerekes (filmový režisér, dokumentarista)
6. Literatúra – Michal Hvorecký (spisovateľ) - PREDSEDA RADY
7. Výtvarné umenie – Mgr. Lucia Gregorová Stach, PhD. (teoretička a historička umenia, SNG)
8. Hudba – Mgr. AdrianRajter (muzikológ)
9. Medziodborové aktivity – Fedor Blaščák (filozof a kurátor)
 
Zároveň boli nominovaní ďalší deviati hodnotitelia, aby každú žiadosť hodnotili dvaja ľudia.

V roku 2015 bolo cez tento program podporených 115 projektov celkovou sumou 400 000 eur. Tento rok plánuje Bratislavský samosprávny kraj z dotačnej schémy na podporu kultúry rozdeliť 800 000 eur.