Zverejňovač príspevkov

Späť

Spoločnosť Ježišova

Názov poskytovateľa
Spoločnosť Ježišova
Adresa poskytovateľa
Panská 11
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
Spoločnosť Ježišova
Adresa prevádzky
Nám. Padlých hrdinov 7
Ivanka pri Dunaji
Kontakt
00421259200423
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Domov sociálnych služieb
Cieľová skupina
fyzické osoby ktoré sú odlázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách alebo fyzické osoby, ktoré sú nevidiace alebo prakticky nevidiace a ich stupeň odkázanosti je najmenej III
Rozsah
NEURCITY
Forma
Pobytová - ročná
Kapacita
15