Zverejňovač príspevkov

Späť

Agentúra podporovaného zamestnávania n. o. skrátený názov APZ n.o.

Názov poskytovateľa
Agentúra podporovaného zamestnávania n. o. skrátený názov APZ n.o.
Adresa poskytovateľa
Panenská 29
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
Agentúra podporovaného zamestnávania n. o. skrátený názov APZ n.o.
Adresa prevádzky
Panenská 29
Bratislava-Rusovce
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Sociálne poradenstvo - základné
Cieľová skupina
fyzické osoby so zdravotným postihnutím, fyzické osoby s postihnutím pripravujúce sa na pracovné začlenenie formou chránenej dielne alebo podporovaného zamestnávania, fyzické osoby adaptujúce sa na zamestnanie v kombinácii s trhom práce a v kontexte so so
Rozsah
NEURCITY
Forma
Ambulantná
Kapacita