Zverejňovač príspevkov

Späť

Rideo - občianske združenie

Názov poskytovateľa
Rideo - občianske združenie
Adresa poskytovateľa
Röntgenová 12
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
Rideo - občianske združenie
Adresa prevádzky
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Opatrovateľská služba
Cieľová skupina
Občania, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby, pri úkonoch sebaobsuhly, pri starostlivosti o domácnosť a na pomoc pri základných sociálnych aktivitách.
Rozsah
NEURCITY
Forma
Terénna
Kapacita