Zverejňovač príspevkov

Späť

Seniordom Vajnory

Názov poskytovateľa
ProSenior Care s.r.o.
Adresa poskytovateľa
Malokarpatská 22A
Svätý Jur
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
Seniordom Vajnory
Adresa prevádzky
ul. Alviano 2
Bratislava-Rusovce
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Zariadenie pre seniorov
Cieľová skupina
fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby
Rozsah
NEURCITY
Forma
Pobytová - ročná
Kapacita
15