Zverejňovač príspevkov

Späť

Seniordom Vajnory

Názov poskytovateľa
Prosenior
Adresa poskytovateľa
Malokarpatská 22A
Svätý Jur
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
Seniordom Vajnory
Adresa prevádzky
ul. Alviano 2
Bratislava-Rusovce
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Špecializované zariadenie
Cieľová skupina
fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a majú zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývino
Rozsah
NEURCITY
Forma
Pobytová - ročná
Kapacita
15