Zverejňovač príspevkov

Späť

Domov sociálnych služieb HESTIA

Názov poskytovateľa
Domov sociálnych služieb HESTIA
Adresa poskytovateľa
Jesenského 280/12
90201 Pezinok
Druh poskytovateľa
Verejný poskytovateľ - Právnická osoba zriadená alebo založená samosprávnym krajom
Názov prevádzky
Domov sociálnych služieb HESTIA
Adresa prevádzky
Jesenského 12
90201 Pezinok
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Domov sociálnych služieb
Cieľová skupina
deti s duševnými poruchami a poruchami správania od 6 rokov veku a plnoleté fyzické osoby s duševnými poruchami a poruchami správania , ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociá
Rozsah
NEURCITY
Forma
Ambulantná
Kapacita
12