Zverejňovač príspevkov

Späť

Domov sociálnych služieb Rozsutec

Názov poskytovateľa
Domov sociálnych služieb Rozsutec
Adresa poskytovateľa
Furmanská 4
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Verejný poskytovateľ - Právnická osoba zriadená alebo založená samosprávnym krajom
Názov prevádzky
Domov sociálnych služieb Rozsutec
Adresa prevádzky
Furmanská 4
Bratislava-Rusovce
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Domov sociálnych služieb
Cieľová skupina
Plnoleté fyzické osoby s duševnými poruchami a poruchami správania, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č.3 zákona o sociálnych službách.
Rozsah
NEURCITY
Forma
Ambulantná
Kapacita
2