Zverejňovač príspevkov

Späť

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ

Názov poskytovateľa
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ
Adresa poskytovateľa
Hlavná 13
Stupava
Druh poskytovateľa
Verejný poskytovateľ - Právnická osoba zriadená alebo založená samosprávnym krajom
Názov prevádzky
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ
Adresa prevádzky
Hlavná 13
Stupava
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Zariadenie pre seniorov
Cieľová skupina
fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách
Rozsah
NEURCITY
Forma
Pobytová - ročná
Kapacita
34