Zverejňovač príspevkov

Späť

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov

Názov poskytovateľa
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov
Adresa poskytovateľa
Hrnčiarska 2877/37
90201 Pezinok
Druh poskytovateľa
Verejný poskytovateľ - Právnická osoba zriadená alebo založená samosprávnym krajom
Názov prevádzky
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov
Adresa prevádzky
Hrnčiarska 2877/37
90201 Pezinok
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Domov sociálnych služieb
Cieľová skupina
zické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 citovaného
Rozsah
NEURCITY
Forma
Pobytová - ročná
Kapacita
50