Zverejňovač príspevkov

Späť

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača

Názov poskytovateľa
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača
Adresa poskytovateľa
Pri vinohradoch 267
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Verejný poskytovateľ - Právnická osoba zriadená alebo založená samosprávnym krajom
Názov prevádzky
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača
Adresa prevádzky
Strelkova 32
Bratislava-Rusovce
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Domov sociálnych služieb
Cieľová skupina
dospelé fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách
Rozsah
NEURCITY
Forma
Pobytová - ročná
Kapacita
33