Zverejňovač príspevkov

Späť

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača

Názov poskytovateľa
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača
Adresa poskytovateľa
Pri vinohradoch 267
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Verejný poskytovateľ - Právnická osoba zriadená alebo založená samosprávnym krajom
Názov prevádzky
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača
Adresa prevádzky
Podbrezovská 28
Bratislava-Rusovce
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Zariadenie pre seniorov
Cieľová skupina
fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú mobilné bez použitia kompenzačných pomôcok, sú orientované v osobe, priestore a čase, sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej IV. podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnyc
Rozsah
NEURCITY
Forma
Pobytová - ročná
Kapacita
51