Zverejňovač príspevkov

Späť

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ

Názov poskytovateľa
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ
Adresa poskytovateľa
Hlavná 13
Stupava
Druh poskytovateľa
Verejný poskytovateľ - Právnická osoba zriadená alebo založená samosprávnym krajom
Názov prevádzky
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ
Adresa prevádzky
Hlavná 13
Stupava
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Špecializované zariadenie
Cieľová skupina
plnoleté fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a majú zdravotné postihnutie, ktorým je Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, alebo demencia
Rozsah
NEURCITY
Forma
Pobytová - ročná
Kapacita
29