Zverejňovač príspevkov

Späť

Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých

Názov poskytovateľa
Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých
Adresa poskytovateľa
Lipského 13
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Verejný poskytovateľ - Právnická osoba zriadená alebo založená samosprávnym krajom
Názov prevádzky
Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých
Adresa prevádzky
Hontianska 12
Bratislava-Rusovce
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Zariadenie podporovaného bývania
Cieľová skupina
plnoletá fyzická osoba s mentálnym postihnutím, ak je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život
Rozsah
NEURCITY
Forma
Pobytová - ročná
Kapacita
12